INDIRA GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, sarang
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସରାଙ୍ଗ
An Autonomous Institute of Govt. of Odisha